Sugjot haszas

Z WikiPARDES
Skocz do: nawigacja, szukaj

ALEF

ejn szewut bemikdasz

ejn osim micwot chawilot

ejn mewatlin isur lechatchila

atej dibur uwematel dibur


BET

bori weszema

brejra


GIMEL

gadol kawod haberijot

goses kechaj o lo

gilgul szewua


DALET

dawar szelo ba leolam

dawar szejno szelo

dawar szejno bereszuto

dawar szejno mitkawen

dawar szejesz lo matirin

dawar hagorem lemamon

dina degarmi

dawar welo chaci dawar

dewarim szebalew

HEJ

hezek szejno nikar

ZAJIN

zachin leadam szelo befanaw

CHET

chazaka

MEM

migo

mode bemikcat

micwot cerichot kawana o lo

micwa haba beawera

micwat ase szehazeman grama

marat ajin

mitoch szechutra lecorech hutra szelo lecorech

mikcat hajom kekulo

melacha szejno cericha legufo

AJIN

ed naase dajan o lo

ed echad neeman beisurim

osek bemicwa patur min hamicwa

RESZ

row

SZIN

szawje anafszej chaticha deisura

TAW

Tadir weszejno tadir, tadir kodem