Dibur umewatel dibur - דיבור ומוטל דבור

Z WikiPARDES
Skocz do: nawigacja, szukaj

DIBUR UMEWATEL DIBUR - דיבור ומוטל דבור W Talmud Bawli w traktacie Kiduszin rozdział trzeci (perek szliszi) strona (amud) 59a jest machloket pomiędzy rabi Jochanan i Resz Lakisz CZY MOWA MOŻE UNIEWAŻNIĆ MOWĘ. Miszna Kiduszin 58b: "..., JEŚLI KTOŚ POWIEDZIAŁ DO KOBIETY: "OTO ZOSTANIESZ MOJĄ NARZECZONĄ PO TRZYDZIESTU DNIACH, ..." Gemara 59a: "Jeśli inny mężczyzna nie przyszedł i nie zaręczył się z nią, ale przed upływem tych trzydziestu dni kobieta postanowiła wycofać zgodę na kiduszin, MAHU jaka jest halacha? Rabi Jochanan powiedział: Może się wycofać, bo mowa może unieważnić mowę. Jednak Resz Lakisz powiedział: Nie może się wycofać, bo mowa nie może unieważnić mowy. Rabi Jochanan EJTEWEJ podał w wątpliwość stanowisko Resz Lakisza (w oparciu o Misznę Terumot 3,4): Jeśli właściciel plonu wyznaczył przedstawiciela, aby oddzielił terumę dla niego, a następnie UNIEWAŻNIŁ UPOWAŻNIENIE, TO JEŚLI UNIEWAŻNIŁ ZANIM PRZEDSTAWICIEL ODDZIELIŁ PLONY, WTEDY TEGO, CO ODDZIELIŁ, NIE UZNAJE SIĘ ZA TERUMĘ. Ta Miszna mówi tylko o mowie i uczy, że mowa unieważnia mowę. Przekazanie pieniędzy w ręce kobiety jest SZANI inne, bo jest podobne do czynu, a mowa nie może unieważnić czynu*. (opinia Resz Lakisza przyp. Mosze) EJTEWEJ Podano w wątpliwość stanowisko Resz Lakisza (w oparciu o Misznę Gitin 32a): JEŚLI KTOŚ WYŚLE PRZEZ PRZEDSTAWICIELA LIST ROZWODOWY GET DO SWOJEJ ŻONY, A NASTĘPNIE DOGONI PRZEDSTAWICIELA ALBO WYŚLE INNEGO PRZEDSTAWICIELA ZA NIM, A TEN GO DOGONI I POWIE MU: "LIST ROZWODOWY, KTÓRY CI DAŁEM, ZOSTAJE UNIEWAŻNIONY **", ZOSTAJE UNIEWAŻNIONY - WEHA A przecież przekazanie listu rozwodowego w ręce przedstawiciela jest podobne do przekazania pieniędzy w ręce kobiety na kiduszin - Jednak Miszna naucza, że get ZOSTAJE UNIEWAŻNIONY **. HATAM NAMI Także w przypadku rozwodu czyn nie zaistniał, bo dopóki list rozwodowy nie dotarł do rąk kobiety, to tylko mowa, a mowa może unieważnić mowę *. (opinia Resz Lakisza przyp. Mosze) Resz Lakisz EJTEWEJ podał w wątpliwość stanowisko rabiego Jochanana (w oparciu o Misznę Kelim 25,9): WSZYSTKIE NACZYNIA STAJĄ SIĘ PODATNE NE RYTUALNE SKAŻENIE POPRZEZ MYŚL, A NIE WYCHODZĄ Z RYTUALNEGO SKAŻENIA INACZEJ NIŻ PRZEZ FIZYCZNĄ ZMAINĘ. Czyn odwraca skutki czynu lub myśli, lecz myśl nie odwraca skutków ani czynu, ani myśli. BISZLAMA W porządku: myśl nie odwraca skutków czynu, bo mowa nie może unieważnić czynu. ELA Lecz myśl powinna przynajmniej odwrócić skutki myśli. Rabi Jochanan mówi: Myśl, która sprawia, że naczynie staje się podatne na rytualne skażenie, SZANI jest inna, bo jest podobna do czynu. I jest to zgodne z raw Papą. Bo raw Papa RAMI wskazał sprzeczność: Napisano ki jiten ("jeśli umieści", Wajikra 11,38), jednak czytamy ki jutan ("jeśli dostanie się"). Jak to jest? Ki jutan ("jeśli dostanie się") jest podobne do ki jiten ("jeśli umieści"). Tak jak właściciel jest zadowolony z jiten, zadowolony jest z jutan. raw Zewid nauczał, że ta kwestia odnosi się do Miszny Kiduszin 79a: PODOBNIE, JEŚLI KOBIETA UPOWAŻNI PRZEDSTAWICIELA, BY PRZYJĄŁ W JEJ IMIENIU KIDUSZIN, LECZ PÓŹNIEJ POSZŁA I OSOBIŚCIE PRZYJĘŁA KIDUSZIN OD INNEGO MĘŻCZYZNY, TO JEŚLI ONA PRZYJĘŁA WCZEŚNIEJ, JEJ KIDUSZIN JEST KIDUSZIN, A JEŚLI PRZEDSTAWICIEL PRZYJĄŁ WCZEŚNIEJ, JEJ KIDUSZIN NIE JEST KIDUSZIN. Jeśli kobieta nie przyjęła kiduszin osobiście, ale postanowiła wycofać upoważnienie dane przedstawicielowi, MAHU jaka jest halacha? Rabi Jochanan powiedział: Może się ona wycofać. A Resz Lakisz powiedział: Nie może się wycofać. Rabi Jochanan powiedział: Może się ona wycofać, bo mowa może unieważnić mowę. A Resz Lakisz powiedział: Nie może się wycofać, bo mowa nie może unieważnić mowy. Rabi Jochanan EJTEWEJ podał w wątpliwość stanowisko Resz Lakisza (w oparciu o Misznę Terumot 3,4): Jeśli właściciel plonu wyznaczył przedstawiciela, aby oddzielił on terumę w jego imieniu, a następnie upoważnienie UNIEWAŻNIŁ, TO JEŚLI UNIEWAŻNIŁ JE ZANIM CZŁOWIEK TEN ODDZIELIŁ PLONY, WTEDY TERUMA NIE JEST TERUMĄ. Rawa powiedział: HACHA BAMEJ ASKINAN Z czym mamy tutaj doczynienia? Z przypadkiem, gdy właściciel pola poszedł i oddzielił terumę od swojego stosu plonów. I był to czyn. Resz Lakisz EJTEWEJ podał w wątpliwość stanowisko Rabiego Jochanana (w oparciu o Misznę Kelim 25,9): WSZYSTKIE NACZYNIA STAJĄ SIĘ PODATNE NE RYTUALNE SKAŻENIE POPRZEZ MYŚL, A NIE WYCHODZĄ Z RYTUALNEGO SKAŻENIA INACZEJ NIŻ PRZEZ FIZYCZNĄ ZMAINĘ. Czyn odwraca skutki czynu lub myśli, lecz myśl nie odwraca skutków ani czynu, ani myśli. BISZLAMA W porządku: myśl nie odwraca skutków czynu, bo mowa nie może unieważnić czynu. ELA Lecz myśl powinna przynajmniej odwrócić skutki myśli. Powiedział mu: Myśl, która sprawia, że naczynie staje się podatne na rytualne skażenie, SZANI jest inna, bo jest podobna do czynu. I jest to zgodne z rawem Papą. Bo raw Papa RAMI wskazał sprzeczność. Napisano ki jiten ("jeśli umieści", Wajikra 11:38), jednak czytamy ki jutan ("jeśli dostanie się"). Jak to jest? Bo ki jutan jest podobne do ki jiten. Tak jak właściciel jest zadowolony z jiten jest zadowolony z jutan. Rabi Jochanan EJTEWEJ podał w wątpliwość słowa Resz Lakisza (w oparciu o Misznę Gitin 32a): JEŚLI KTOŚ WYŚLE PRZEZ PRZEDSTAWICIELA LIST ROZWODOWY GET DO SWOJEJ ŻONY, A NASTĘPNIE DOGONI PRZEDSTAWICIELA ALBO WYŚLE INNEGO PRZEDSTAWICIELA ZA NIM, A TEN GO DOGONI I POWIE MU: "LIST ROZWODOWY, KTÓRY CI DAŁEM, ZOSTAJE UNIEWAŻNIONY **", ZOSTAJE UNIEWAŻNIONY. TIJUWTA Oto obalenie stanowiska Resz Lakisza, TIJUWTA ostateczne obalenie. I halacha zgadza się z rabim Jochananem. AFILU BEKAMAJTA I nawet w pierwszej wersji sporu. I choć nawet można by powiedzieć, że przekazanie pieniędzy w ręce kobiety SZANI jest inne od przypadku rozwodu, bo jest podobne do czynu, mimo to mowa zaprzecza mowie. Jest KASZA HILCHATA AHILCHATA trudność pogodzenia tej halachy z tamtą halachą. Powiedziałeś, iż halacha zgadza się z rabim Jochananem, lecz ustaliliśmy, że halacha zgadza się z rawem Nachmanem. DEIBAJA LEHU Bo zapytali: Czy może on wycofać się i użyć tego samego listu rozwodowego, aby się rozwieść? Raw Nachman powiedział: Może się wycofać i rozwieść za jego pomocą, jednak raw Szeszet powiedział: Nie może się wycofać i rozwieść za jego pomocą. - A ustaliliśmy, że halacha zgadza się z rawem Nachmanem. Przyjmujemy, że mąż unieważnił przedstawiciela a nie unieważnił listu rozwodowego. --Mosze 19:14, 17 maj 2012 (BST)