Micwot Cerichot Kawana

Z WikiPARDES
Skocz do: nawigacja, szukaj

Micwot cerichot kawana - zasada halachiczna, że przykazania (micwot) wymagają skupienia (kawana) albo na wypełnianiu przykazań, albo na sensie wypowiadanych słów. I tak przy micwie szofaru (szofar) na Rosz HaSzana wymagane jest skupienie na tym, że się wypełni obowiązek słuchania szofaru; skupienie wymagane jest zarówno od tego, kto słucha szofaru, jak i od tego kto dmie w szofar. Przy micwie jedzenia macy podczas Pesach skupienie nie jest wymagane. Przykazanie jest spełnione nawet w przypadku, gdy ktoś, pomimo że nie lubi macy, znalazł się w sytuacji, że musiał ją spożyć, ponieważ jedząc ją miał pewien pożytek. Natomiast przy czytaniu Szema - Krijat Szema - skupienie jest konieczne, ale jest ono innej natury. Dotyczy sensu wypowiadanych słów; trzeba rozumieć znaczenie tego, co się mówi. Nie wymagana jest tu intencja - skupienie na tym, co się robi, jak w przypadku szofaru. Halacha w Szulchan Aruch (część Orach Chajim 60,5) wymaga tylko skupienia przy wypowiadaniu pierwszego wersetu Szema: ,,Słuchaj, Jisraelu, Haszem jest naszym Bogiem, Haszem jest Jeden; Szema Jisrael Adonaj Elokeinu Adonaj Echad (Dewarim/Księga Powtórzonego Prawa 6,4 wg. Tora Pardes Lauder). Szema to przykazanie Mideorajta. Skupienie (kawana) stanowi uzasadnienie z Tory (Tora): ,, Niech słowa, które Ja dzisiaj ci nakazuję będą w twoim sercu" (Dewarim 6,6 wg. Tora Pardes Lauder) oraz: ,,Weźmiecie Moje słowo do waszego serca..." (Dewarim 11,18 wg. Tora Pardes Lauder). Szema odmawiana jest rano i wieczorem wraz z błogosławieństwami: rano przed czytaniem Szema dwa i jedno po; wieczorem dwa przed czytaniem i dwa po; (tekst Szema w sidurze - modlitewniku - Modlitewnik żydowski Pardes Lauder. Redakcja Rabin Sacha Pecaric, Kraków 2005).

Gemara Berachot 13a-17b (Talmud Babiloński,tłumaczenie Miszny i Gemary, objaśnienia, redakcja rabin Sacha Pecaric, Stowarzyszenie Pardes, Kraków tiszri 5771/wrzesień 2010), której przedmiotem jest micwa Szema analizuje wymóg skupienia podczas Krijat Szema - czytania Szema. Gemara stosuje swoistą dla siebie strategię, polegającą na tym, że analizuje problem pod każdym aspektem nie zostawiając miejsca na żadne ,,puste" pola. Całe stanowisko Gemary koncentruje się wokół Miszny (Miszna), z której przeprowadza wszechstronne, drobiazgowe wnioskowanie. Gemara, badając sformułowania Miszny i ich implikacje, przechodzi do Berajty (Beraita) - TANU RABANAN i analizuje Berajtę pod kątem czy Szema może być czytana w Leszon Hakodesz, czy w każdym języku; czy musi być czytana na głos; czy ma być czytana po kolei. Odpowiedź stanowi MACHLOKET. W dalszym toku analizy Gemara posługuje się argumentacją zbudowaną na precyzyjnej, logicznej strukturze (takimi jak, między innymi: WECHATANJA, MAJ TAMA, LAMA LI, SALKA DATACH , ICTRICH, DICHTIW, IKA DEMATNEJ) , za pomocą której chce dogłębnie zbadać postawiony problem: przytacza opinie rabinów, pyta, atakuje, odrzuca jakieś stanowisko, szuka innego wytłumaczenia, bada przedmiot analizy z przeciwnej strony. Taktyka Gemary może pozornie oddalać się od głównego przedmiotu analizy; próbuje go jakby obejść z innej strony na zasadzie asocjacji. Cała bowiem strategia Gemary sprowadza się do tego, że chce ustalić swoje stanowisko wobec analizowanego problemu. Należy przy tym pamiętać, że z Gemary nie wywodzi się praktycznej halachy; normy halachy zawierają podręczniki halachiczne.