Beraita

Z WikiPARDES
Skocz do: nawigacja, szukaj

Berajta - "to co na zewnątrz", cytowane przez Gemarę teksty misznaickie, które jednak nie zostały zapisane w Misznie. Zawiera wszystkie inne materiały misznaickie, zebrane i przekazane przez mędrców po spisaniu Miszny, np.: materiał misznaicki zebrany i spisany przez rabiego Chiję (ulubionego ucznia rabiego Jehudy Hanasiego) i rabiego Oszaję, Miszna rabiego Eliezera ben Jaakowa, Mechilta rabiego Jiszmaela, Otiot (Litery) rabiego Akiwy, jak również midrasze dotyczące praw, które pojawiają się w wersetach Tory, takie jak: Mechilta do Szemot, Torat Kohanim (lub Sifra) do Wajikry oraz Sifri do Bemidbar i Dewarim. Na ogół wprowadzane są one słowami tanu rabanan, zaś opinie im przeciwne - słowami tanja chada.... tanja idach. Wszelkie teksty Berajty, których nie zaakceptowano w Gemarze, uznaje się za prawo. Tam, gdzie pojawia się spór, o prawie decyduje zgodnie z danym orzeczeniem (patrz KASZA, PIRUKA, TIJUWTA)