Gemilut chasadim

Z WikiPARDES
Skocz do: nawigacja, szukaj

Gemilut chasadim – dosł. ‘rozdawanie dobroci’. Gemilut chasadim to czynienie dobra przez spełnianie dobrych uczynków. Podstawowa zasada Tory oraz praktyka bezinteresownej miłości odniesiona do relacji człowiek i jego bliźni. Odzwierciedla jeden z atrybutów Boga - Chesed (łaskawość, miłosierdzie). „Szimon Sprawiedliwy był pośród tych, którzy pozostali z Wielkiego Zgromadzenia. On nauczał: na trzech rzeczach stoi świat: na Torze, na służbie [Bogu] i na dobrych uczynkach” (Pirke Awot 1:2). Gemilut chasadim to ważna micwa, która ma swoje źródło w Torze (Wajikra 19:18). Rabini dodatkowo uściślili pozytywne nakazy, których wypełnianie przynosi nagrodę, m.in.: odwiedzanie chorych, pocieszanie żałobników, przyłączanie się do procesji pogrzebowej, odprowadzanie gości czy sprawianie radości pannie młodej i panu młodemu (Rambam).Zob. także Hachnasat orchim i Bikur cholim