Hachnasat orchim

Z WikiPARDES
Skocz do: nawigacja, szukaj

Hachnasat orchim - gościnność, jeden z aspektów gemilut chasadim. Gościnność była jedną z najważniejszych cech Awrahama. W księdze Bereszit 18:1-3 czytamy: „Objawił mu się Bóg pośród dębów Mamre, gdy siedział w wejściu do namiotu w upale dnia. Podniósł wzrok i dostrzegł, że w pobliżu stoi trzech mężczyzn. [Gdy ich] zobaczył, wybiegł im naprzeciw z wejścia do namiotu i pokłonił się do ziemi. I powiedział: Boże ! Jeśli znalazłem przychylność w twoich oczach, nie przechodź obok swojego sługi." Rabi Jehuda powiedział w imieniu Rabiego (Talmud, Szabat 127a), iż powyższe wersety uczą nas, że „gościnność w stosunku do podróżnych jest wspanialsza od doznawania Bożej Obecności”. W dalszej części czytamy, że gościnność jest jedną z micwot, za którą nagrodę otrzymujemy już w tym świecie.

W Pirke Awot (1:5) czytamy: „ Jose ben Jochanan, przywódca z Jerozolimy uczył: Niech [drzwi] twojego domu będą szeroko otwarte i niech ubodzy należą do twoich domowników”.

Talmud (Gitin 55b-56a) wskazuje, że brak gościnności przyczynił się do zniszczenia Jerozolimy. Pewien mężczyzna miał przyjaciela o imieniu Kamza i wroga o imieniu Bar Kamza. Mężczyzna ten urządzał przyjęcie i wskazał swojemu słudze aby przyprowadził Kamze, jednak zamiast Kamzy sługa omyłkowo przyprowadził Bar Kamze. Kiedy gospodarz go zobaczył kazał mu natychmiast opuścić przyjęcie. Gość, chcąc uniknąć upokorzenia przed innymi, chciał zapłacić za swój posiłek, a nawet za całe przyjęcie. Jednak gospodarz był nieugięty i kazał swoim sługom wyrzucić Bar Kamze ze swojego domu. Bar Kamza chciał się zemścić, nie tylko na gospodarzu, ale też na całej Jerozolimie, gdyż na przyjęciu było wielu ważnych rabinów, ale żaden z nich nic nie zrobił, aby zapobiec jego kompromitacji. Bar Kamza przekonał rzymskie władze, że Żydzi buntują się przeciwko nim. Dowodem na to miało być to, że Żydzi nie złożą oddania ze zwierzęcia przekazanego przez Rzymian. Po drodze Bar Kamza skaleczył zwierzę tak, że nie mogło być one już przeznaczone na oddanie (miało skazę). Rabini byli skłonni złożyć ofiarę, aby nie narażać się władzom rzymskim, ale co powiedzieliby na to ludzie ? Chciano zabić Bar Kamzę, aby ten nie doniósł o fakcie, że oddanie nie zostało złożone. Ale Zacharia ben Abkulas powiedział do nich: czy ten, to czyni skazę na zwierzęciu winny jest kary śmierci ?. Rabi Johanan powiedział, że przez skrupulatność Zacharii zniszczono Świątynię, a Żydzi zostali wygnani ze swojego Domu.