Warunek Gadytów i Reuwenitów

Z WikiPARDES
Skocz do: nawigacja, szukaj

Mosze powiedział do nich: Jeżeli potomkowie Gada i potomkowie Reuwena przejdą Jordan razem z wami przed Bogiem i ziemia zostanie podbita przed wami, dajcie im ziemię Gilada w posiadanie. Ale jeżeli nie przejdą razem z wami uzbrojeni, wtedy otrzymają w posiadanie ziemie Kenaan razem z wami. Bemidbar, 32,29-30 Tłum. TPL

Warunek sformułowany przez Moszego, który podaje Tora, nazywany jest "warunkiem Gadytów i Reuwenitów". On właśnie stanowi źródło zasad dotyczących ważności zawieranych umów.

Pierwsza zasada: tnaj kaful - to zasada podwójności warunku. Jeżeli się wprowadza uwarunkowanie w jakiejś umowie, to żeby była ona wiążąca, musi zostać wyraźnie powiedziane, że jeżeli warunki są dotrzymane, wtedy ta umowa jest ważna, a jeśli nie są dotrzymane, nie jest ważna (z podkreśleniem, że oba). Jeżeli jest zapisany tylko skutek pozytywny, a negatywny nie, to umowa nie jest ważna. Rabi Meir wnioskuje to z cytowanego miejsca w Torze.

Druga: tnaj kodem lemaase - to zasada, że warunek musi być przed czynem, tzn. najpierw musi być wymieniony warunek, a potem określone to, czym skutkuje. Np. Mosze nie powiedział: dam wam ziemię, jeżeli przejdą z wami, lecz na odwrót: jeżeli przejdą z wami, to dam wam Gilad.

I trzecia: hen kodem lelaw - to zasada, że warunek pozytywny musi być wymieniony przed negatywnym.