Tanach

Z WikiPARDES
Skocz do: nawigacja, szukaj

Słowo Tanach (תנ"ך) jest akronimem utworzonym z początkowych liter słów: Tora (תורה), Newiim (נביאים) - Prorocy i Ketuwim (כתובים) - Pisma. Na Tanach (Biblię hebrajską) składają się następujące księgi:


TORA

Bereszit - Księga Rodzaju, zwana też Sefer Hajaszar - Księga Prosta,

Szemot - Księga Wyjścia, zwana też Sefer Geula - Księga Wybawienia,

Wajikra - Księga Kapłańska, zwana też Torat Kohanim - Instrukcja Kohenów,

Bemidbar - Księga Liczb, zwana też Sefer Pikudim - Księga Liczb,

Dewarim - Księga Powtórzonego Prawa, zwana też Miszne Tora - Powtórzona Tora.


NEWIIM

Jehoszua - Księga Jozuego

Szoftim - Księga Sędziów

Szmuel Alef - Księga Samuela I

Szmuel Bet - Księga Samuela II

Melachim Alef - Księga Królewska I

Melachim Bet - Księga Królewska II

Jeszajahu - Księga Izajasza

Jirmijahu - Księga Jeremiasza

Jechezkel - Księga Ezechiela

Hoszea - Księga Ozeasza

Joel - Księga Joela

Amos - Księga Amosa

Owadja - Księga Abdiasza

Jona - Księga Jonasza

Micha - Księga Micheasza

Nachum - Księga Nachuma

Chabakuk - Księga Abakuka

Cefanja - Księga Sofoniasza

Chagai - Księga Aggeusza

Zecharia - Księga Zachariasza

Malachi - Księga Malachiasza


KETUWIM

Tehilim - Księga Psalmów

Miszle - Księga Przysłów

Ijow - Księga Hioba

Szir Haszirim - Pieśń nad Pieśniami

Rut - Księga Rut

Eicha - Treny Jeremiasza

Kohelet - Księga Koheleta (Eklezjasta)

Ester - Księga Estery

Daniel - Księga Daniela

Ezra - Księga Ezdrasza

Nechemja - Księga Nechemiasza

Diwre Hajamim Alef - Księgi Kronik I

Diwre Hajamim Bet - Księgi Kronik II


Księgi Ketuwim, od Pieśni nad Pieśniami do Księgi Estery, stanowią tzw. ”Pięć zwojów” (Chamesz Megilot). Odczytuje się je podczas świąt. Pieśń nad Pieśniami w święto Pesach, Księgę Rut w Szawuot, Lamentacje Jeremiasza w erew Tisza beAw, Księgę Koheleta w Sukot, a Księgę Estery w święto Purim.