Szewa Micwot Derabanan

Z WikiPARDES
Skocz do: nawigacja, szukaj

Szewa Micwot Derabanan - Siedem Przykazań Rabinicznych (שבה מצוות דרבנן); przykazania te nie pochodzą bezpośrednio z Tory, ale zostały ustanowione w późniejszym czasie przez rabinów. Są to:

1. מגלת אסתר - nakaz dwukrotnego wysłuchania czytania Megilat Ester w święto Purim.

2. נרות שבת - przykazanie zapalania świec szabatowych.

3. נר של חנוכה - przykazanie zapalania świec przez osiem dni święta Chanuka.

4. נטילת ידים - przykazanie rytualnego obmycia rąk.

5. הלל - przykazanie odmawiania Halelu.

6. ברכות - przykazanie błogosławienia każdej rzeczy.

7. ערוב - nakaz ustanowienia trzech rodzajów eruw.