Siedemdziesiąt nazw Jerozolimy

Z WikiPARDES
Skocz do: nawigacja, szukaj

1. Ewen Maamasa - Ciężki Kamień (Zecharia 12:3)

2. Efrat (Psalm 132:6)

3. Ariel (Jeszaja 29:1)

4. Armon - Pałac (Jirmija 30:18)

5. Eszet Neurim - Żona Młodości (Jeszaja 54:6)

6. Beit Tefila - Dom Modlitwy (Jeszaja 56:7)

7. Bamot - Miejsce Wywyższone (Micha 1:5)

8. Beula - Poślubiona (Jeszaja 62:4) (bo dobrobyt poślubionej kobiety pochodzi od jej męża, tak samo Jerozolima nie ma innego, oprócz Boga, który o nią dba)

9. Baszan - Wybór (Psalm 68:16)

10. Giwat Halewona - Wzgórze Kadzidła (Pieśń nad Pieśniami 4:6)

11. Gola Wesura - Wygnanie i Tułaczka (Jeszaja 49:21)

12. Chizajon - Wizja (Jeszaja 22:1)

13. Gila - Radość, Pocieszenie (Jeszaja 65:18)

14. Gilad (Jirmija 22:6)

15. Gan Haszem - Ogród Boga (Jeszaja 51:3)

16. Daletot Haamim - Drzwi Narodów (Jechezkel 26:2)

17. Derusza - Poszukiwana (Jeszaja 62:12)

18. Har Gawoa - Wysoka Góra (Jechezkel 40:2)

19. Har Chamad - Góra Upragniona (Psalm 68:17)

20. Har Moed - Góra Wyznaczona (Jeszaja 14:13)

21. Har Marom - Góra Najwyższa (II Królewska 19:23, Jeszaja 37:24)

22. Har Merom Jisrael - Góra Wyniesienia Jisraela (Jechezkel 17:23, 20:40)

23. Har Cijon - Góra Syjonu (Jeszaja 18:7, Psalm 48:3)

24. Har Kodesz - Święta Góra (Daniel 9:20)

25. Chadrach - (Zecharia 9:1) (nazwa ta oznacza Damaszek, midrasz wyjaśnia jednak, że odnosi się ona do Jerozolimy, która rozciągać się będzie do bram Damaszku (Szir Haszirim raba 7:5))

26. Chefci Bah - Moje Pragnienie (Jeszaja 62:4)

27. Tabur Haarec - Pępek Świata (Jechezkel 38:12)

28. Jewus - (Sędziowie 19:10)

29. Jedidut - Miłość (Jirmija 12:7)

30. Haszem Kedoszim - Święty Boga (Midrasz Zuta) ( nie jest jasne, skąd pochodzi to określenie)

31. Haszem Szama - Bóg jest tam (Jechezkel 48:35)

32. Jam - Morze (Jirmija 3:17) (bo jest napisane, że narody zbiorą się w Jerozolimie, tak jak w Bereszit 1:9 "zebrały się wody")

33. Jafe - Piękność (Jirmija 11:16)

34. Jafe Nof - Widok Najpiękniejszy (Psalm 48:3)

35. Jire - Zobaczy (Bereszit 22:14)

36. Jerusza - Spadek (Psalm 61:6) (Ibn Ezra)

37. Jeruszalaim - (Awraham nazwał to miejsce Jire (Bereszit 22:14), zaś Szem, syn Noacha, nazwał go Szalem (Bereszit 14:18). Bóg powiedział: Jeżeli nazwę je Jire, to sprawiedliwy Szem będzie narzekał, a jeżeli nazwę je Szalem, sprawi to przykrość Awrahamowi. Nazwę więc to miasto Jeruszalaim (Bereszit Raba 56:10))

38. Jarketej Cafon - Północna Strona (Jeszaja 14:13, Psalm 48:3)

39. Kala - Narzeczona (Jeszaja 49:18, 62:5)

40. Kelilat Jofi - Doskonale Piękna (Treny 2:15)

41. Kise Haszem - Tron Boga (Jirmija 3:17)

42. Lewanon - (Dewarim 3:25, patrz: Berachot 48b)

43. Migdal Eder - Twierdza Trzody (Micha 4:8)

44. Mora - Miasto Ucisku (Zefania 3:1)

45. Morija - (Bereszit 22:2)

46. Menucha - Miasto Spoczynku (Dewarim 12:9)

47. Mecuda - Wieża (II Szmuela 5:21-22)

48. Mekudeszet - Zaręczona (Hoszea 2:21-22)

49. Marom - Wysokość (Jeszaja 33:5)

50. Meromim - Wysokości (Jeszaja 33:16, Targum Onkelos)

51. Mesos Kol Haarec - Zachwyt Całego Świata (Psalm 48:3)

52. Nachala - Dziedziczona Posiadłość (Dewarim 12:9)

53. Saf Raal - Puchar Trucizny (Zecharia 12:2)

54. Eden - Zachwyt (Jeszaja 51:3)

55. Ir Dawid - Miasto Dawida (II Szmuel 5:7) (Dlaczego nazwano miasto imieniem śmiertelnika? Bo tak jak śmiertelnik je postawił, tak śmiertelnik je zburzył, ale w czasie, który nadejdzie, będzie nazywane imieniem Boga, tak jak jest napisane w Jeszaja 60:14)

56. Ir Hajona - Miasto Uciskane (Zefania 3:1)

57. Ir Hanegew - Miasto Południa (Owadia 1:20)

58. Ir Hacedek - Miasto Sprawiedliwe (Jeszaja 1:26)

59. Ir Haszem - Miasto Boga (Jeszaja 60:14)

60. Ir Jisrael - Miasto Jisraela

61. Ir Lo Neezawa - Miasto Nieporzucone (Jeszaja 62:12)

62. Ir Szechubra Lah - Miasto Zjednoczenia (Psalm 122:3)

63. Akara - Nieurodzajna (Jeszaja 54:1)

64. Cijon - (II Szmuel 5:7)

65. Krija Neemana - Miasto Ufności (Jeszaja 1:26)

66. Krijat Melech Raw - Miasto Wielkiego Króla (Psalm 48:3)

67. Rabati Begoim - Największe Wśród Narodów (Treny 1:1)

68. Rabati Am - Miasto Ludne (Treny 1:1)

69. Rama - Wysokość (Jirmija 31:14)

70. Szegal - Pomocnik Króla (Nechemia 2:6, Psalm 45:10) (Słowo szegal oznacza pomocnik króla, użyte ono zostało w poemacie Ibn Ezry o szachach jako określenie figury, którą dzisiaj w obcych językach nazywa się królową, a po polsku hetmanem. Przed XV wiekiem hetman posuwał się ruchem podobnym do ruchu króla, dopiero później dokonano zmiany jego ruchu i obecnie figura ta jest najsilniejsza na szachownicy. (rabin Sacha Pecaric)) (Baal Haturim)

Źródło: Tora Pardes Lauder, Księga Czwarta Bemidbar, Kraków 2005 w tłumaczeniu rabina Sachy Pecarica, Str. 120-122