Siedemdziesiąt imion Israela

Z WikiPARDES
Skocz do: nawigacja, szukaj

1. Eszet Neurim - Narzeczona (Jego) Młodości (Jeszaja 54:6)

2. Elej Hasedek - Więzy sprawiedliwości (Jeszaja 61:3)

3. Alufim - Najważniejsi (Psalm 144:14 i Raszi ad loc)

4. Achim - Bracia (Psalm 122:8)

5. Ahuwim - Ukochani (Malachi 1:2)

6. Am - Lud (Jeszaja 51:4)

7. Em - Matka (Peśń nad Pieśniami 3:11, Raszi)

8. Iszim - Wyróżnieni (Przysłowia 8:4)

9. Efrajim - (Jirmija 31:19)

10. Adirim - Silni (Psalm 16:2)

11. Acilim - Przywódcy (Szemot 24:11)

12. Egoz - Orzech (Pieśń nad Pieśniami 6:11)

13. Ajuma - Przerażający (Pieśń nad Pieśniami 6:4)

14. Aguda - Zjednoczony (Amos 9:6)

15. Banim - Synowie (Dewarim 14:1)

16. Bnej El Chaj - Synowie Boga Żywego (Hoszea 2:1)

17. Bechor - Pierworodny/Najwspanialszy (Szemot 4:22)

18. Bechirim - Wybrani (Jeszaja 45:4, Psalm 105:6)

19. Biti - Moja Córka (Jirmija 31:21)

20. Bara - Czysty (Pieśń nad Pieśniami 6:9-10)

21. Beula - Poślubiona ((Jeszaja 62:4)

22. Goj - Naród (Dewarim 4:6-8)

23. Gadol - Wielki (II Kronik 1:10, Dewarim 4:6-8)

24. Gan Naul - Ogród Zamknięty (Pieśń nad Pieśniami 4:12)

25. Gal Naul - Źródło Zamknięte (Pieśń nad Pieśniami 4:12)

26. Gefen - Wino (Hoszea 10:1, Psalm 80:9)

27. Haamusim - Urodzony (Jeszaja 46:3)

28. Unesuim - Noszony (Jeszaja 46:3)

29. Zera Kodesz - Święte Nasienie (Jeszaja 6:13)

30. Chachamim - Mądrzy (Dewarim 4:6)

31. Towim - Dobrzy (Psalm 125:4)

32. Jechidim - Zjednoczeni (Raszi do Psalmu 68:7)

33. Jakirim - Szlachetni (Jirmija 31:19)

34. Jsrael

35. Jeszurun - (Dewarim 32:15, 33:26)

36. Jaakow - (Bereszit 49:7, Bemidbar 24:5)

37. Josef - (Jechezkel 37:16-19)

38. Jehudim - Judejczycy (Ester 3:6)

39. Jeladim - Dzieci (Jirmija 31:19)

40. Jedidim - Przyjaciele (Jirmija 11:15, 12:7)

41. Kala - Narzeczona (Pieśń nad Pieśniami 4:8-12)

42. Kana - Fundament (Psalm 80:16, Ibn Ezra)

43. Kerem - Winnica (Jeszaja 5:7)

44. Kohanim - Szlachetnie Urodzeni/Kapłani (Szemot 19:6)

45. Meszartim - Słudzy (Jeszaja 61:6)

46. Melachim - Królowie (Bereszit 17:6)

47. Majn Chatum - Fontanna Zapieczętowana (Pieśń nad Pieśniami 4:12)

48. Nachala - Dziedzictwo (Dewarim 4:20, 9:26)

49. Nediwim - Szczodrzy (Psalm 113:8)

50. Nawa - Miły (Pieśń nad Pieśniami 4:12)

51. Naar - Młodzieniec (Hoszea 11:1)

52. Neta - Zasadzony (Jeszaja 17:10-11)

53. Segula - Najbardziej Ukochany (Szemot 19:5)

54. Elionim - Najwyżsi (Dewarim 26:19, 28:1)

55. Anawim - Skromni (Psalm 37:11)

56. Eda - Społeczność (Szemot 21:3, Wajikra 8:3)

57. Iwrim - (Przybywający) Z drugiej strony rzeki (Szemot 2:6)

58. Awadim - Niewolnicy (Wajikra 25:6)

59. Amamim - Zgromadzenie Narodów (Bereszit 28:3)

60. Peduim - Wybawiciele (Jeszaja 35:10)

61. Parazim - Mieszkający w nie obwarowanych miastach (Ester 9:19)

62. Con - Trzoda (Dewarim 27:17)

63. Cadikim - Sprawiedliwi (Jeszaja 60:21)

64. Kedoszim - Święci (Wajikra 19:2)

65. Kenuim - Zdobyci (Szemot 15:16)

66. Rabim - Liczni (Szemot 5:5)

67. Rakim - Łagodni (Bereszit 33:13)

68. Sziftej Kah - Plemiona Boga (Psalm 122:4)

69. Temimim - Doskonali (Przysłowia 2:21)

70. już starczy (W taki sposób Baal Haturim kończy wymienianie imion Jisraela, chcąc zaznaczyć, że wymienienie pełnej liczby byłoby objawem pychy).

Źródło: Tora Pardes Lauder, Księga Czwarta Bemidbar, Kraków 2005 w tłumaczeniu rabina Sachy Pecarica, Str. 119-120