Siedemdziesiąt Imion Boga

Z WikiPARDES
Skocz do: nawigacja, szukaj

1. KEL - Bóg Wszechmocny

2. Elokim - Sędzia

3. Haszem - Imię

4. Echad - Jedyny (Zecharia 14:9)

5. Adon - Władca (Szemot 23:17)

6. Adir - Potężny (Psalm 93:4)

7. Ehje - Jestem (Szemot 3:14)

8. Amic - Silny (Ijow 9:4)

9. Emet - Prawda (Szemot 34:6)

10. Erech Apajim - Cierpliwy (Szemot 34:6)

11. Acharon - Ostatni (Jeszaja 44:6) (bo nikomu nie odda swojego królestwa)

12. Emuna - Ufny (Dewarim 32:4)

13. Eszkol Hakofer - Przebaczający albo: Ten, do Kogo Wszystko Należy(Pieśń nad Pieśniami 1:14)(dosłownie: kiść henny, na podstawie: Szabat 88b)

14. Baruch - Błogosławiony (Psalm 72:19)

15. Bore - Stwórca (Amos 4:13)

16. Gadol - Wielki (Dewarim 10:17)

17. Gee - Dumny, Wywyższony (Szemot 15:1)

18. Goel - Wykupiciel (Jeszaja 47:4, Jirmija 50:34)

19. Gibor - Mocny (Dewarim 10:17, Psalm 24:8)

20. Dagul - Wyróżniony, Przewyższający (Pieśń nad Pieśniami 5:10)

21. i 22. Hajodea Waed - Wiedzący, Świadek (Jirmija 29:23)

23. Zocher - Pamiętający (Bereszit 9:15, Wajikra 26:42)

24. Chaj - Żyjący (Bemidbar 14:21)

25. Chasid - Dobroczynny (Jirmija 3:12)

26. Chanun - Łaskawy (Szemot 34:6)

27. Choker - Badający (Jirmija 17:10)

28. Chasin - Możny (Psalm 89:9)

29. Chacham - Mądry (Ijow 9:4)

30. Tow - Dobry (Psalm 145:9)

31. Tehor Ejnajim - Czystych Oczu (Habakuk 1:13)

32. Jaszar - Prawy (Psalm 11:7)

33. Joszew Seter - Przebywający w Ukryciu (Psalm 91:1)

34. Kawod - Chwalebny (Psalm 29:2 i 26:8)

35. Mistater - Ukryty (Jeszaja 45:15)

36. Nora - Przerażający (Dewarim 10:17, Psalmy 68:36)

37. Nisgaw - Wzniosły (Jeszaja 12:4, i 33:5)

38. Necach - Wieczny (I Szmuel 15:29)

39. Nocer Chesed - Przechowujący Dobroć (Szemot 34:7)

40.-42. Nose Awon - Wybaczający Przewinienie (Szemot 34:7), Nose Fesza - Wybaczający Bunt (Szemot), Nose Chet - Uchybienie

43. Nokem - Mściciel (Nachum 1:2)

44. Noter - Znoszący Urazy (Nachum 1:2)

45. Sela - Wiekuisty (Psalm 55:20)

46. Salach - Odpuszczający (Psalm 86:5)

47. Eljon - Najwyższy (Bereszit 14:18-22, Bemidbar 24:16)

48. Ofer - Jeleń (Pieśń nad Pieśniami 2:9, Midrasz Zuta)

49. Izuz - Silny (Psalm 24:8)

50. Pode - Wybawca (Psalm 34:23)

51. Cur - Skała (Dewarim 32:4, Psalm 18:32)

52. Cwi - Gazela (Pieśń nad Pieśniami 2:9)

53. Cewaot - (Bóg) Zgromadzonych Sił (Jeszaja 47:4)

54. Kadosz - Święty (Jeszaja 57:15)

55. Kana - Żądający Wyłączności (Szemot 20:5)

56. Karow - Oddany (Psalm 145:18)

57. Rachum - Współczujący (Szemot 34:6)

58. Ram - Wyniosły (Jeszaja 57:15)

59. Riszon - Pierwszy (Jeszaja 41:4) (bo nie otrzymał swego królestwa od nikogo)

60. Raw Chesed - Bogaty w Dobroć (Szemot 34:9, Bemidbar 14:18)

61. Szomer - Strażnik (Jeszaja 21:11,12, Psalm 121:4)

62. Szofet - Sędzia (Jeszaja 18:25, Psalm 7:12)

63. Szilton - Panujący (Kohelet 8:4)

64. Sar - Władca (Jeszaja 9:5)

65. Szochem Ad - Przebywający w Wieczności (Jeszaja 57:15)

66. Tamim - Doskonały (Dewarim 32:4)

67. Takif - Mocarz (Kohelet 6:10)

To imiona, które wymienia Baal Haturim. Raw Tuwja ben Eliezer również wylicza sześćdziesiąt siedem Imion. Na obu listach pokrywają się sześćdziesiąt trzy Imiona, ale jednocześnie na każdej są takie trzy, których nie ma w drugim wyliczeniu. Czasami różnica powstaje z tego powodu, że nie ma zgodności, czy dwa słowa należy liczyć jako dwa Imiona, czy jako jedno Imię dwuczłonowe. Z połączenia obu list uzyskuje się liczbę siedemdziesięciu Imion. Oto trzy imiona z wyliczenia Raw Tuwji, których nie wymienia Baal Haturim.

68. Cadik - Sprawiedliwy

69. Szadaj - Wszechmogący (Szemot 6:3)

70. Melech - Król

Źródło: Tora Pardes Lauder, Księga Czwarta Bemidbar, Kraków 2005 w tłumaczeniu rabina Sachy Pecarica, Str. 117-119