Schar micwa behaj alma lejka

Z WikiPARDES
Skocz do: nawigacja, szukaj

Schar micwa behaj alma lejka (שכר מצוה בהאי עלמא ליכא) - gemara w traktacie Kiduszin 39b stwierdza (jest to opinia R. Jaakowa), że w Tym Świecie nie ma wynagrodzenia (schar) za micwę. Zapłatę za micwot otrzymamy w Świecie Przyszłym (Olam haba). Ten Świat (Olam haze) przeznaczony jest to tego, aby wykonywać przykazania. Skąd to wiemy ? W parszy Waetchanan (Dewarim 7:11) czytamy: “Weszamarta et hamicwa weet hachukim weet hamiszpatim aszer anochi mecawecha hajom laasotam. - Przestrzegaj więc tego przykazania [Tory]: bezwzględnych nakazów i praw społecznych, które Ja nakazuję ci dzisiaj, żebyś je wykonywał.” Raszi wskazuje, że „żebyś je wykonywał” należy rozumieć jako „dziś oraz jutro, to jest w Świeci Przyszłym, gdzie zostaniecie za to wynagrodzeni” (TPL, Dewarim, str. 95-97).

Dlaczego nie ma wynagrodzenia za micwę już w Tym Świecie ? Baal Szem Tow stwierdza, że nie mamy nawet wyobrażenia jak ogromne wynagrodzenie otrzymamy w Przyszłym Świecie. Nagroda w Olam haba jest niemierzalnie bardziej wartościowa niż jakakolwiek nagroda w Tym Świecie (jeśli byśmy mogli taką otrzymać). Olam haze cechują pewne ograniczenia, nie zniósłby ogromu Światła, które będzie prawdziwą nagrodą w Świecie Przyszłym.

Chatam Sofer (rabin z Bratysławy, żyjący na przełomie XVIII i XIX w.) podaje jeszcze inne wytłumaczenie. Ktoś, kto wykonuje jakąś czynność dla zapłaty, robi ją i mówi „daj mi moje wynagrodzenie”. Ale cadik ma na to zupełnie inne spojrzenie. Cadikim doskonalą się poprzez wykonywanie micwot (aszrej haisz- naprzód dąży ten człowiek), nie chcą wykonać micwy tylko jednorazowo, chcą ją stale spełniać, są zawsze w pół drogi. Dlatego z punktu widzenia cadikim nie może być zapłaty za micwę w Tym Świecie, ponieważ nie jest ona jeszcze całkowicie ukończona. Zostanie spełniona całkowicie dopiero w ostatnim dniu jego życia (na podstawie wykładu Rabina Sachy Pecarica, Parsza Waetchanan).

Rambam w dziewiątym rozdziale Hilchot teszuwa mówi, że ten, kto będzie spełniał micwot otrzyma w Tym Świecie wszelkie błogosławieństwa, o których mówi Tora. Człowiek otrzyma od Haszem obfitość, pokój i bogactwo, ale nie będzie to „właściwa” nagroda na wypełnianie przykazań Tory. Haszem usunie przed człowiekiem sprawiedliwym wszelkie przeszkody, tak aby nie musiał troskać się o codzienne życie i mógł w pełni poświęcić się studiowaniu i wypełnianiu przykazań. Właściwą nagrodę człowiek otrzyma w Olam haba.