Micwot Bein Adam Leacmo

Z WikiPARDES
Skocz do: nawigacja, szukaj

Micwot bein Adam leacmo - przykazania mówiące o relacji człowieka do samego siebie. Według Maharala z Pragi (Maharal) talmudyczny traktat Pirke Awot (Sentencje Ojców) dotyczy właśnie tychże relacji w formie mądrościowych pouczeń.

Maharal uważa, że stosunek człowieka do samego siebie należy rozumieć jako zdolność człowieka do głębokiej autorefleksji, która implikuje postawę etyczną w relacjach międzyludzkich. W przeciwnym razie sama autorefleksja pozbawiona etyczności, nie ukierunkowana ku etyczności zostałaby zredukowana do psychoanalizy.

Fundamentem wypełniania micwot (przykazań) jest miłość Boga i bliźniego jak siebie samego: ,,będziesz [troszcząc się] kochał bliźniego, tak jak [kochasz] siebie. Ja jestem Bóg (Księga Wajikra/Kapłańska 19,8, według Tora Pardes Lauder). Jak pisze we wstępie do Pirke Awot rabin Sacha Pecaric jest to Boskie prawo, wieczne prawo, chok (chukim), pochodzące bezpośrednio od Boga, a ,,nie wykalkulowane przez świecką moralność. To Boskie prawo mamy realizować aktywnie każdego dnia".