Kohen

Z WikiPARDES
Skocz do: nawigacja, szukaj

Kohen - słowo kohen, jak wyjaśnia rabin Sacha Pecaric (Czy Torę można czytać po polsku?. Stowarzyszenie Pardes, Kraków 2011, s. 73) jest niewłaściwie tłumaczone jako kapłan, gubiąc tym samym jego ważny aspekt. Ponieważ w odróżnieniu od kapłaństwa w różnych kulturach,które generalnie nie jest dziedziczone, status kohena jest dziedziczony, przechodzi z ojca na syna, wyłącznie pochodzący od potomków Aharona z plemienia Lewiego; Szemot 28,1 Tora Pardes Lauder.

Koheni pełnili służbę związaną ze składaniem oddań, zob.Oddania w Bet Hamikdasz - Świątyni Jerozlimskiej. Kohen zobowiązany jest do przestrzegania specjalnych halach, zob.Halacha z uwagi na wyjątkowy jego status - świętość - w przeciwnym razie status ten uległby dyskwalifikacji. Przykładowo: kohen nie może poślubić rozwódki, wdowy, konwertytki; nie może wchodzić w styczność ze zmarłym (z wyjątkiem najbliższej rodziny).

Obecni koheni to dawni potomkowie rodu Aharona.