Hawaje

Z WikiPARDES
Skocz do: nawigacja, szukaj

Hawaje (הויה"ה)- Imię HaSzem. Jud Hej Waw Hej. Te litery w kabale odnoszą się do 5 Behinot, które korespondują z 10 sefirotami: Keter (Adam Kadmon), Chochma (Acilut), Bina (Berija), ZA [Zeir Anpin] (Jecira) i Malchut (Asija). Hawaje (HaSzem) to Boska Opatrzność [Osobista Opatrzność], która z zewnątrz kieruje światem poprzez atrybut Chesed (proaktywną dobroć). Z kolei Opatrzność Imienia Elokim odnosi się do cechy Din i atrybutu Gewura a poprzez gematrię 86 związana jest z naturą (tewa). W komentarzu w „The Introduction to the Article The Preamble to the Wisdom of Kabbalah” (Baal HaSulam) zostało wyjaśnione, iż jest to Opatrzność, która działa poprzez naturę, kiedy człowiek pomimo absolutnej kontroli Stwórcy działa i podlega prawom natury. "Jeśli człowiek zapomni lub nic nie wie o egzystencji w dwóch systemach, poddaje się wpływom tylko natury (Elokim), a nie Osobistej Opatrzności Stwórcy (HaWaJe)" (str. 68). Imię Hawaje znaczy „Ten, kto powołuje wszystko do istnienia jesz me-ajin” (Tanja). Imię Haszem zawiera w jedności wszystkie pozostałe Imiona i przydomki (Tora Pardes Lauder, str. 44).