Ejn onszin min hadin

Z WikiPARDES
Skocz do: nawigacja, szukaj

Ejn onszin min hadin (אין עונשין מן הדין) - zasada, która wskazuje, że kara za wykroczenie nie może zostać ustalona poprzez zastosowanie logicznego argumentu kal wachomer tym bardziej). Musi istnieć przepis, który nakazuje zastosowanie konkretnej kary w danym przypadku.

W Wajikra 20:17 czytamy: „Jeżeli mężczyzna poślubi swoją siostrę, czy to córkę swojego ojca, czy córkę swojej matki, i oboje zgodzą się obcować ze sobą, jest to zwyrodniałe miłosierdzie. Będą odcięci, a lud będzie świadomy [ich przewinienia], bo [człowiek ten] odsłonił nagość swojej siostry.” Mędrcy w traktacie Makot 5b pytają się, że być może werset ten uczy tylko o karze za niedozwolone relacje z siostrą przyrodnią. Sugestia ta zostaje jednak odrzucona z uwagi na to, że werset mówi erwat achoto gila [uczymy się z tego o siostrze rodzonej]. Dlaczego jednak potrzebujemy tych słów ? Przecież jeżeli ktoś podlega karze karet za poślubienie siostry przyrodniej (bat awiw o wat imo), to tym bardziej (kal wachomer) podlega tej karze za poślubienie siostry rodzonej ?! Mędrcy odpowiadają, iż uczy to nas zasady, że aby móc kogoś ukarać potrzebujemy do tego wyraźnego wskazania, nie możemy tego uczynić na podstawie logicznego wnioskowania kal wachomer [Gemara Makot 5 z 08.04.2013 r.]