Dibra Tora keleszon bnej adam

Z WikiPARDES
Skocz do: nawigacja, szukaj

Dibra Tora keleszon bnej adam - Tora mówi językiem człowieka. To rabiniczne stwierdzenie oznacza, że antropomorfizmy w odniesieniu do Boga, które występuję w Torze, należy rozumieć wyłącznie w sensie duchowym, co tak zawsze było rozumiane w tradycji judaistycznej (cyt. za Rabin Sacha Pecaric /w/: Czy Torę można czytać po polsku? Tora Pardes 2011, s.79).

Rambam w More newuchim wyjaśnia, że przypisuje się Bogu takie wyrażenia, które mogą być zrozumiane i pojęte przez wszystkich. Człowiek bowiem chcąc wyrazić istnienie Boga i Jego doskonałość nie jest w stanie opisać Jego atrybutów bez odniesienia do pojęcia cielesności (rozdział 26). I tak np. wyrażenie ,,Bóg powiedział" należy rozumieć metaforycznie jako ,,Bóg zechciał" (co jest tak właśnie podane w Bereszit 1,3 Tora Pardes Lauder), co oznacza, że Bóg stworzył świat aktem woli. Rambam pisze, że słowo amar ma trzy znaczenia: oznacza ,,mowę", ,,myślenie" i ,,chcenie", ,,wolę". Według opinii Rambama słowo amar w odniesieniu do Boga zawsze występuje w tym trzecim znaczeniu jako ,,wola" (s.162). I dalej Rambam stwierdza, że celem metafor odnoszących się do Boga ,,jest ustanowienie w naszych umysłach wyobrażenia o istnieniu żyjącej istoty, Stwórcy wszystkiego, posiadającego wiedzę o rzeczach, które stworzył" (s.105). A różne atrybuty Boga ,,przekazują jedno tylko wyobrażenie, to jest istotę Boga" (s.105).

Podobnie raw Samson Rafael Hirsch wyjaśnia, że Tora przekazuje ponadczasowe prawdy w sposób dostosowany do percepcji intelektualnej człowieka każdej epoki. I dlatego treści Tory są ciągle aktualne w każdym czasie (tamże, dz.cyt: Czy Torę... s.119-120). Ta zasada którą Rambam odnosi do antropomorfizmów, ma w Talmudzie inne znaczenie. Dibra Tora keleszon bnej adam ma odniesienie do kwestii halachicznych i oznacza czego się uczymy lub czego się nie uczymy z pewnych określeń, które czasem są powtórzone w Torze, co stanowi Machloket. (na podstawie wykładu Rabina Sachy Pecarica, Jesziwa - More hanawuchim Rambama 2014).