Darszinam semuchim beChumisz Dewarim

Z WikiPARDES
Skocz do: nawigacja, szukaj

'Darszinam semuchim beChumisz Dewarim - zasada wywodzenia halachy z sąsiedztwa wersetów. W Talmudzie, m. in. w traktacie Jewamot 4a toczy się dyskusja pomiędzy mędrcami, czy właściwe jest wywodzenie halachy z faktu, że prawa są przywołane w sąsiadujących ze sobą wersetach. Spór dotyczy jednak jedynie pierwszych czterech ksiąg Tory, wszyscy są natomiast zgodni, że ten sposób interpretacji jest znaczący w przypadku księgi Dewarim (Miszne Tora). Dopuszczalność tego sposobu interpretacji wynika m. in. z charakteru tej księgi. Pierwsze cztery księgi zostały wypowiedziane bezpośrednio przez Boga (ustami Moszego). Natomiast w księdze Dewarim Mosze zapisał swoimi słowami to, co wcześniej przekazał mu Bóg, podobnie jak to się działo w przypadku innych proroków (TPL, Księga Dewarim, str. 2-3).