Beapej tlata (באפי תלתא)

Z WikiPARDES
Skocz do: nawigacja, szukaj

Beapej tlata (באפי תלתא) - aramejski odpowiednik hebrajskiego wyrażenia „bifnej szlosza anaszim” (בפני שלושה אנשים), które oznacza „przed trzema osobami” (w obecności trzech osób).

Rabin Israel Meir HaKohen Kagan w swoim dziele „Chofec chajim” ( w drugim rozdziale części dotyczącej praw złego języka - hilchot leszon hara), omawia kwestię dotyczącą wypowiadania leszon hara w obecności co najmniej trzech osób, czyli w sposób publiczny. Beapej tlata w pewien sposób „łagodzi” prawa dotyczące leszon hara i wskazuje sytuacje, kiedy dana wypowiedź nie jest zaliczana do kategorii złego języka. Druga halacha w tym rozdziale omawia jeden z aspektów tej zasady.

Raba bar Raw Huna w traktacie Arachin 15 b stwierdza, że jeśli jakieś słowa zostały wypowiedziane w obecności trzech osób nie uważa się ich za leszon hara.

Tosafot wyjaśniają i precyzują tą kwestię wskazując, że chodzi tu o wypowiedź, która (nawet rozumiana w sposób negatywny) nie jest całkowicie krzywdząca lub uwłaczająca dla „ofiary”, ale raczej może być zinterpretowana na dwa sposoby. To, czy jakaś wypowiedź jest dozwolona zależy od intencji wypowiadającego i sposobu w jaki mówi. Podstawą niejako ulgowego traktowania wypowiedzi w obecności trzech osób jest fakt, że mówiący ma świadomość, że jego słowa stają się publicznie znane i mogą dotrzeć do osoby, o której mówił. Jest on zatem bardziej ostrożny (tzn. wypowie się w taki sposób, aby jego słowa nie zostały zinterpretowane jako krzywdzące) i zakłada się, że jego intencją nie było mówienie leszon hara.

Przykładowo ktoś pyta się, „Gdzie mogę znaleźć ogień ?”. Druga osoba odpowiada: „W tamtym domu, oni ciągle gotują mięso i ryby”. To, czy jest to leszon hara zależy od sposobu w jaki zostało to wypowiedziane. Odpowiadający może to uczynić tak, że jego słowa mają całkowicie pozytywny charakter i pozwalają zrozumieć, że w tamtym domu żyje duża rodzina lub jest on ciągle otwarty dla gości. Ale odpowiedź może brzmieć również „O tej porze tylko w tym i tym domu znajdziesz ogień, oni ciągle gotują !”, co może być wypowiedziane w sposób sugerujący, że gospodarz jest żarłokiem lub w domu odbywają się ciągle jakieś przyjęcia. Taka wypowiedź może zostać zaliczona do kategorii awak leszon hara, lub leszon hara, co oznacza, że nie może być wypowiedziana nawet w obecności trzech osób.

Podsumowując, beapej tlata oznacza, że dozwolona jest wypowiedź w obecności co najmniej trzech osób, która jest w pewien sposób dwuznaczna i może być zrozumiana w sposób pozytywny lub negatywny, jednakże jedynie pod warunkiem, że mówiący nie miał intencji skrzywdzić słowami drugiej osoby. W żadnym wypadku nie jest dozwolone mówienie publicznie leszon hara.