Melechet machszwet asra Tora

Z WikiPARDES
Skocz do: nawigacja, szukaj

Melechet machszwet asra Tora- to czynność kreatywna, intencjonalna, to znaczy zaplanowana, konstruktywna ingerencja w otoczenie, mająca na celu urzeczywistnienie twórczego skutku. Tego typu czynność definiowana jest jako melacha: ,,czynność, która manifestuje panowanie człowieka nad światem poprzez konstruktywne wykorzystanie inteligencji i zdolności człowieka".

Tego typu czynność jest zabroniona w Szabat i stanowi podstawowy wymóg przestrzegania Szabatu. Zakaz wykonywania tak pojętej melachy w Szabat nawet najmniejszej, jak, na przykład, włączenie światła, nie oznacza zatem wysiłku fizycznego czy pracy fizycznej (przykładowe włączenie światła nie jest żadnym z tych rzeczy), ale rozumne i celowe podporządkowanie sobie natury.

Dlatego powstrzymanie się w Szabat od melachy jest uznaniem, że tylko Bóg jest Stwórcą i to On panuje nad światem, i jest źródłem wszelkiego tworzenia, o czym człowiek często zapomina. Dlatego, powstrzymując się w Szabat od wszystkich tych czynności, które oznaczają ludzką kreatywność i władzę nad naturą ,,Żyd składa cichy hołd Stwórcy /.../ i jako reprezentant ludzkości wobec Boga - uroczyście potwierdza, iż tylko z woli Bożej człowiek ma <władzę nad światem> oraz że tylko Bóg jest źródłem wszelkiego tworzenia"*/.

  • /na podstawie:dajan Isidor Grunfeld, Szabat. Tłumaczenie: Ilona Mańka-Marcisz. Stowarzyszenie Pardes, Kraków 2011.