Hierarchia aniołów wg. Rambama

Z WikiPARDES
Skocz do: nawigacja, szukaj

Rambam w Miszne Tora (Sefer Hamada, Jesodej HaTora, perek bet, halacha zajin) naucza, że istnieje dziesięć grup aniołów. Ich nazwy odzwierciedlają duchowy poziom każdej z nich. Poniżej przedstawiono hierarchię aniołów: od najwyższych - chajot, do najniższych - iszim (patrz: Symbole hebrajskiego myślenia 10 z 14.11.2013 r.).

1 chajot חיות Jechezkel 1
2 ofanim אופנים Jechezkel 1 i 10
3 erelim אראלים Jeszaja 33:7
4 chaszmalim חשמלים Jechezkel 1:4
5 serafim שרפים Jeszaja 6
6 malachim מלאכים Jeszaja 63:9
7 elohim אלהים boskie byty
8 bnej elohim בני אלהים synowie elohim
9 cherubim כרובים Chagiga 13b
10 iszim אישים Bereszit 18:2, Daniel 10:5