Biblijny partykularyzm

Z WikiPARDES
Skocz do: nawigacja, szukaj

Biblijny partykularyzm - uniwersalny horyzont to pojęcia łączone z ideą ludu wybranego – Izraela - Am Sgula סגולה עם (z Księgi Wyjścia 19,5 - „będziecie szczególną moją własnością pośród wszystkich narodów, będziecie Mi królestwem kapłanów i ludem świętym”).

Partykularyzm związany jest z wyborem jednego narodu jako tego, który będzie wyróżniony na Ziemi, uniwersalny horyzont odnosi się do faktu, że poprzez Żydów wszystkie rodziny ludzkie będą błogosławione (powtórzenie tego w Księdze Rodzaju w pięciu fragmentach m.in. „Będę błogosławił tym, którzy ciebie błogosławić będą, a tym, którzy tobie będą złorzeczyli, i ja będę złorzeczył. Przez ciebie będą otrzymywały błogosławieństwo ludy całej ziemi." Rdz 12,3; „Przecież ma się on stać ojcem wielkiego i potężnego narodu, i przez niego otrzymają błogosławieństwo wszystkie ludy ziemi.” Rdz 18,18; „A potomstwo twe będzie tak liczne jak proch ziemi, ty zaś rozprzestrzenisz się na zachód i na wschód, na północ i na południe; wszystkie plemiona ziemi otrzymają błogosławieństwo przez ciebie i przez twych potomków.” Rdz 28,14).

Celem powtórzenia tego jest podkreślenie, że wybranie Abrahama i jego potomków służy czemuś więcej niż interesom jednostek i przynosi korzyści nie tylko Żydom. Kontynuacja tej myśli obecna jest we fragmentach dotyczących plag egipskich, które zostały zesłane po to, by nie-Żydzi – szerzej cała ludzkość – wiedzieli, że Bóg Hebrajczyków jest Jedynym Bogiem (m.in. por. Wyj 9,13-16: „I rzekł Pan do Mojżesza: "Wstań rano i idź do faraona, i powiedz mu: To mówi Pan, Bóg Hebrajczyków: Wypuść lud mój, aby Mi służył, 14ponieważ tym razem ześlę wszystkie moje plagi na ciebie samego, na twoje sługi i na twój lud, abyś poznał, że nie ma równego Mi na całej ziemi. 15 Bo już teraz mógłbym wyciągnąć rękę i dotknąć ciebie i lud twój zarazą, byś został usunięty z ziemi. 16 Lecz dlatego zostawiłem cię przy życiu, byś zobaczył siłę moją i by imię moje zostało rozsławione po całej ziemi.”).

Jest to w skrócie uniwersalny horyzont partykularyzmu Narodu Wybranego – idea, że wszyscy powinni znać Boga, nie tylko Żydzi. Każdy człowiek został stworzony jako unikalna istota, każdy jest jednocześnie częścią nieskończonego obrazu Boga. Z tego powodu partykularyzm i uniwersalizm są w każdym z nas.


Na podstawie wykładu dr Moshe Gressera

Cytaty z Biblii www.nonpossumus.pl