Ukryta „Księga” Tory

Z WikiPARDES
Skocz do: nawigacja, szukaj

wewnętrzna „Księga” Tory. Wersety 10:35-10:36 w Księdze Bemidbar w parszy Behaalotecha. Wersety oddzielone są od pozostałej części tekstu Tory za pomocą dwóch odwróconych liter נ (nun). Ma to na celu podkreślenie, że ze względu na tematykę wersety powinny znaleźć się w rozdziale 2 Księgi Bemidbar, opowiadającym o zgrupowaniu plemion. Talmud (Szabat 115b – 116a) określa te dwa wersety mianem oddzielnej „księgi” ze względu na przesłanie jakie niosą. Werset 10:35 recytowany jest w synagodze podczas wyjmowania Tory z aron hakodesz.


Źródło: na podstawie Tora Pardes Lauder