Jecer hatow

Z WikiPARDES
Skocz do: nawigacja, szukaj

jecer hatow - skłonność do dobra, przejawiająca się w umiejętności kontrolowania swojego egoizmu tak, by poprzez zaspokajanie własnych popędów i pragnień nie krzywdzić innych ludzi. W judaizmie człowiek nie rodzi się ani naturalnie dobry, ani naturalnie zły, lecz właśnie ze skłonnościami do zła i dobra. Poprzez naukę micwot, studiowanie Tory i pracę nad cechami własnego charakteru każdy człowiek ma możliwość ograniczania swojej jecer hara (skłonności do zła) na rzecz rozwijania jecer hatow.