Bikur cholim

Z WikiPARDES
Skocz do: nawigacja, szukaj

Bikur cholim (ביקור חולים) - micwa odwiedzania chorych; jest to jeden z aspektów gemilut chasadim (życzliwości, dobroci, bezinteresowności, miłości bliźniego).


Talmud - micwa bikur cholim

Nedarim 39a/b

Miszna omawia sytuację, kiedy jeden przyrzeka, że nie osiągał korzyści z drugiego a potem odwiedza go, kiedy ten jest chory. Może on stać podczas wizyty, ale nie powinien siadać. Może on koić jego duszę, ale nie może dać pieniędzy na jego uzdrowienie.

Gemara rozważa następnie kwestię tego, jaka jest natura tej rzeczy. Jeśli mamy do czynienia z majątkiem tego, który odwiedza, powinien on móc usiąść. Jeśli mówimy o majątku chorego, to nie powinien móc usiąść.

Szmuel mówi: Mówimy o majątku odwiedzającego. I jest to miejsce, gdzie ludzie płacą by usiąść w drzwiach, ale nie płacą by stać.

W Berajcie nauczano, że odwiedzanie chorego nie ma miary. Co oznacza „nie ma miary” ? Raw Josef powiedział „Nie mam miary dla nagrody, którą otrzymasz” Abbaje przeciwstawił się „ Czy jest jakaś oznaczona nagroda dla któregoś z przykazań ? Czy nie nauczano „Każdy powinien być ostrożny przy wykonywaniu przykazania, czy to małego czy dużego, ponieważ nikt nie zna miary czynu” Więc Abbaje przez „nie ma miary” rozumie, że nawet dorosły powinien odwiedzać dziecko. Rawa mówi „To znaczy powinieneś pójść nawet sto razy każdego dnia.” Rabi Acha Bar Chanina powiedział „Ten kto odwiedza chorego odejmuje 1/60 jego bólu”. "Jeśli tak jest, weź 60 ludzi i ulecz go”. On odpowiedział. „Każdy bierze 1/60 z tego co zostało”.

Nedarim 40 a

Jeden ze studentów Rabiego Akiwy zachorował, ale żaden z mędrców, prócz Rabiego Akiwy go odwiedził. I ponieważ Rabi Akiwa zamiótł przed nim ziemię (uhonorował go), on żył. Student powiedział „Rabi, przyniosłeś mi życie”. Rabi Akiwa wyszedł I nauczał: „Ten kto nie odwiedza chorego jest tak, jakby był winny rozlewu krwi.” Wtedy przyszedł Raw Dami i powiedział. „Każdy kto odwiedza chorego, powoduje, że on żyje, a każdy kto nie odwiedza chorego powoduje, że on umiera.” Co oznacza „powoduje” ? Czy należy to rozumieć, że kiedy go odwiedza, modli się za jego życie, a kiedy go nie odwiedza, modli się o jego śmierć ? Czy pomyślałbyś, że modliłby się o jego śmierć ? Raczej ta osoba, która nie odwiedza chorego nie modli się o miłosierdzie dla życia lub śmierci (a to jest równoznaczne ze śmiercią).

Kiedy Rawa chorował, pierwszego dnia prosił, aby nie mówić nikomu o jego chorobie, tak, aby jego szczęście nie było osłabione. Po jakimś czasie mówił do swoich sług, aby poszli na rynek i ogłosili jego chorobę: Pójdź i ogłoś, że ktokolwiek mnie nienawidzi powinien do mnie dołączyć (do mojego cierpienia), jak jest napisane „Nie ciesz się z upadku wroga” (Miszlej 24:17) aby nie zobaczył tego Bóg, i nie zagniewało go to i nie obróciłby swojego gniewu na niego, w czasie, gdy ten, kto mnie miłuje modli się za mnie.

R. Szisza syn R. Idy mówił, że nie powinno odwiedzać się chorego w ciągu trzech pierwszych lub trzech ostatnich godzin dnia, aby nie zaniedbać modlitwy za niego. W ciągu pierwszych trzech godzin dnia (rano) chory zazwyczaj czuje się lepiej (i można by pomyśleć, że nasza modlitwa nie jest mu potrzebna), natomiast w trzech ostatnich godzinach dnia (wieczorem) osoba wygląda na bardziej chorą (i mógłbyś pomyśleć, że nie ma już nadziei).


Modlitwa za chorych

Ten, który błogosławił naszych praojców - Awrahama, Jicchaka i Jaakowa, Moszego, Aharona, Dawida i Szlomo,[w przypadku kobiet dodaje się: i nasze pramatki - Sarę, Riwkę, Rachel i Leę] oby pobłogosławił i uzdrowił chorego (imię chorego/chorej) syna/córkę (imię matki chorego ), przez wzgląd na to, że (imię proszącego) dał jałmużnę w jego/jej intencji. W nagrodę za to, oby Święty Błogosławiony napełnił się miłosierdziem dla niego/niej, aby go/ją uzdrowić i wyleczyć, aby/ją go wzmocnić i ożywić. I oby zesłał mu prędko pełne uzdrowienie z Nieba dla [jego/jej] dwustu czterdziestu ośmiu członków ciała i trzystu sześćdziesięciu pięciu ścięgien – pośród reszty chorych w Jisraelu. Uzdrowienie duszy, uzdrowienie ciała, teraz, prędko, w bliskim czasie. I powiedzmy: Amen.


Zebrani odpowiadają: Amen.