Alfabet hebrajski

Z WikiPARDES
Skocz do: nawigacja, szukaj
litera nazwa nazwa wartość liczbowa
א אלף alef 1
ב בית bet, wet 2
ג גימל gimel 3
ד דלת dalet 4
ה הא he 5
ו וו waw 6
ז זין zajin 7
ח חית chet 8
ט טית tet 9
י יוד jud 10
כ כף kaf, chaf 20
ך כף סופית kaf, chaf końcowe 500
ל למד lamed 30
מ מם mem 40
ם מם סופית mem końcowe 600
נ נון nun 50
ן נון סופית nun końcowe 700
ס סמך samech 60
ע עין ajin 70
פ פא pe, fe 80
ף פא סופית pe, fe końcowe 800
צ צדי cadi 90
ץ צדי סופית cadi końcowe 900
ק קוף kof 100
ר ריש resz 200
ש שין sin, szin 300
ת תיו taw 400
źródło:www.iwrit.pl
Błąd przy generowaniu miniatury: Plik z wymiarami większymi niż 12,5 MP