Kli jakar

Z WikiPARDES
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Kli jakar – popularny komentarz do Tory autorstwa r. Szlomo Efrajima Lunszica (ok. 1550-1619), przywódcy jesziwy we Lwowie i rabina Pragi, jednego z czołowych polskich rabinów na początku XVII w. Opublikowany w Lublinie w 1602 r., a później w wielu wydaniach Tory.

Osobiste
Przestrzenie nazw
Warianty
Działania
Nawigacja
Narzędzia